Dirijare corală

Specialitate
Dirijare corală

Programul lecțiilor specialitate

Termenul de studii: 4 ani

Elevii care studiază la această specialitate sunt pregătiți pentru a activa în colectivele artistice profesioniste și de amatori – ansambluri / coruri. În acest scop, procesul educațional urmărește formarea capacităților (aptitudinilor) de interpretare precum: auzul muzical, simțul ritmic, capacitatea de coordonare, capacitatea de concentrare, creativitatea și capacitatea de improvizare, autocontrolul, adaptabilitatea în diverse contexte, astfel întregindu-se potențialul de a reproducere corect diverse creații muzicale.

Absolvenții dovedesc competențe de conducere artistică a formației corale, de organizare a procesului repetițional și concertistic, asigură prin dirijare legătura dintre compoziția muzicală, interpreții acesteia și publicul meloman. Elevii dobândesc o consistentă experiență scenică, dirijorală, interpretativă, evoluând în cadrul numeroaselor spectacole și evenimente de nivel național și internațional

Ocupațiile tipice ale specialiștilor:
• Dirijor
• Conducător al corului / ansamblu

Plan de studii