Despre noi

Despre noi description
< >

Despre noi

Despre noi description

Din istoria Colegiului de Muzică şi Pedagogie, Bălţi

La 1 septembrie 1969, în baza Ordinului nr. 350 din 20.06.1969 al Ministerului Culturii, în Bălţi se formează Şcoala medie specială de muzică, colectivul pedagogic fiind format din director, cinci profesori titulari, cinsprezece profesori cumularzi şi o sută douăzeci de elevi înmatriculaţi la secţiile cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă.

În primii ani de înfiinţare ca instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, procesul instructiv-educativ a demarat doar în cadrul a cinci catedre şi specializări respective: Pian, Instrumente cu corzi, Instrumente populare, Instrumente aerofone, Dirijare corală.

Ulterior, datorită cerinţelor pieţii forţei de muncă şi necesităţii de cadre cu profilul muzică, s-a extins sfera didactică muzicală şi umanistică a Colegiului prin deschiderea a noi specialităţi: Canto (1972), Educaţie preşcolară şi Educaţie muzicală (1982).
În anul 1981, în baza Ordinului nr. 199-6 din 16.06.1981 al Ministerului Învăţămîntului Superior şi Mediu de Specialitate al RSSM, Şcoala Muzicală medie de specialitate a fost reorganizată în Şcoala Pedagogică medie de specialitate.
În 1991, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 350 din 17.07.1991 Şcoala Pedagogică Medie de specialitate a fost reorganizată în Colegiul Republican de Muzică şi Pedagogie, cu instruirea în limbile română şi rusă.
Conform Ordinului nr. 04 din 14.01.2004 al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Colegiul Republican de Muzică şi Pedagogie din Bălţi a fost reorganizat în Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Bălţi  Fondarea la Bălți a Colegiului de Muzică şi Pedagogie a urmărit mai multe obiective:

 • Crearea în mun. Bălţi a unui puternic centru regional (zona Nord) vocaţional, de cultură şi formare a cadrelor cu studii preuniversitare;
 • Studiile la această treaptă intermediară între învăţămîntul gimnazial şi cel superior au un caracter aplicativ şi sînt orientate spre obţinerea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare viitorilor profesionişti în domeniul muzicii (interpreţi, conducători de colective de interpreţi, maieştri de concert, profesorilor de instrumente muzicale în şcolile de muzică etc).
 • Instituţia dată este un centru care asigură continuitatea studiilor muzicale şi este binevenită pentru absolvenţii tuturor şcolilor de muzică şi artă din zona de Nord a ţării;
 • Amplasarea geografică mai uniformă a instituţiilor cu studii medii vocaţionale din RM; În anul 2007 prin Hotărîrea Consiliului Naţional pentru acreditare şi atestare Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Bălţi, este acreditat în calitate de instituţie de învăţămînt mediu de specialitate cu următoarele specialităţi:

 • Interpretare instrumentală: specializările
 • „Pian special”,
 • „Instrumente cu corzi”,
 • „Instrumente aerofone”,
 • „Instrumente populare”;
 • Dirijare corală;
 • Instruire muzicală;


În cadrul CMPB în prezent activează 8 catedre, unde îşi fac studiile 123 elevi:


 • Pian
 • Instrumente cu corzi
 • Instrumente aerofone
 • Instrumente populare
 • Dirijare corală
 • Discipline socio-umanistice şi reale
 • Măiestrie de concert
 • Canto

Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Bălţi, este instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar profil artă, unica instituție de învățămînt cu acest profil în Zona de Nord a Republicii, care pe parcursul anilor de activitate a pregătit specialiști în domeniul culturii muzicale profesionale. Colegiul pregăteşte artişti ai orchestrelor, artişti-corişti, maestri de concert pentru şcolile de muzică/artă şi căminele culturale, ţinînd cont de specificul instituţiei.

În fiecare an absolvenţii Colegiului primesc oferte de angajare în cîmpul muncii în satele şi oraşele din zona de Nord a ţării. Absolvenţii Colegiului activează cu succes în instituţii din domeniu şi duc faima Colegiului atît pe teritoriul ţării, cît şi în afara ei. Printre absolvenţii Colegiului de Muzică şi Pedagogie, Bălţi, sunt aşa nume proeminente în arta muzicală a ţării ca
Igor Rusu – interpret de muzică populară,
Geta Burlacu interpretă de jazz,
Aurel Chirtoacă - interpret,
Marin Balan – prim-dirijor al corului Teatrului de Operă şi Balet „M. Bieşu”,